Het basispakket bestaat uit 49 uren kraamzorg bij borstvoeding of 45 uren bij flesvoeding. Dit alles verdeeld over 8 dagen. In de praktijk gaat het dan om ongeveer 5 à 6 uren per dag.

Kraamzorguren

Bovenop de 49-basisuren kun je in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor extra uren, bijvoorbeeld als er zich problemen voordoen met jou of de baby. Het wettelijk minimum voor kraamzorg is vastgesteld op 24 uur en het maximum op 80 uur verdeeld over maximaal 10 dagen na de geboorte van je kindje. Er geldt voor ieder uur kraamzorg een wettelijke eigen bijdrage van € 4,80 (2023). Bij de meeste aanvullende pakketten van zorgverzekeraars wordt dit geheel of gedeeltelijk vergoed.

Samen overleggen we hoe we deze uren het beste kunnen verdelen over de beschikbare dagen. Zo is het bijvoorbeeld vaak prettig om op de eerste dagen meer uren zorg te hebben en op de laatste dagen wat minder.

Flexibiliteit.

In verband met het landelijk tekort aan kraamverzorgenden wordt er steeds meer gevraagd van onze flexibiliteit. Met veel inzet en toewijding probeer ik samen met mijn collega’s elk gezin zorg op maat te geven. Zorg op maat houdt in: uren minderen als het goed gaat en uren bij-indiceren indien nodig tijdens de kraamweek. Het voordeel van de laatste tijd is dat veel partners verlof opnemen na de geboorte zodat jullie samen de eerste weken kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Daarnaast is het fijn als je familie of vrienden hebt die jou eventueel kunnen bijstaan tijdens de uren dat ik niet aanwezig ben of een maaltijd voor jullie koken. Dit wordt vaak als een heerlijk kraam cadeau ervaren.

Samenwerking

Als zelfstandig kraamverzorgende werk ik samen met collega’s die net als ik lid zijn van de coöperatie kraamzorggroep U.A. en met kraamzorgorganisaties uit de regio. De coöperatie kraamzorggroep U.A. en de kraamzorgorganisaties zijn lid van BO Geboortezorg en hebben contracten met alle zorgverzekeraars en zijn HKZ en WHO-UNICEF borstvoeding gecertificeerd. Hierdoor ben je ook verzekerd van professionele kraamzorg, bijvoorbeeld in geval ik geen kraamzorg kan verlenen door overmacht situaties. We zijn betrokken bij de overleggen over kraamzorg op regionaal en provinciaal niveau. Daarnaast ben ik namens de coöperatie lid van het VSV Drachten in de werkgroep kwaliteit/cliëntervaring, waar wij dit jaar o.a. bezig zijn met het verder ontwikkelen van de moederraad. Het VSV is een verloskundig samenwerkingsverband van ziekenhuis Nij Smellinghe tussen gynaecologen, verloskundigen 1e en 2e lijn, verpleegkundigen, kinderartsen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.