Als moeder heb je standaard recht op een basispakket van 49 uren kraamzorg bij borstvoeding of 45 uren bij flesvoeding. Dit alles verdeeld over 8 dagen. In de praktijk gaat het dan om ongeveer 5 à 6 uren per dag. Die uren worden door de zorgverzekeraar vergoed (m.u.v. eigen bijdrage).

Recht op kraamzorg

Bovenop de 49-basisuren kun je in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor extra uren, bijvoorbeeld als er zich problemen voordoen met jou of de baby. Het wettelijk minimum voor kraamzorg is vastgesteld op 24 uur en het maximum op 80 uur.

Deze uren dienen vervolgens verdeeld te worden over maximaal 10 dagen. Er geldt voor ieder uur kraamzorg een wettelijke eigen bijdrage van € 4,60 per uur (2021). Bij de meeste aanvullende pakketten van zorgverzekeraars wordt dit geheel of gedeeltelijk vergoed.

Samen overleggen we hoe we deze uren het beste kunnen verdelen over de beschikbare dagen. Zo is het bijvoorbeeld vaak prettig om op de eerste dagen meer uren zorg te hebben en op de laatste dagen wat minder.

Samenwerking

Als zelfstandig kraamverzorgende werk ik samen met collega’s zelfstandig kraamverzorgenden die net als ik lid zijn van de coöperatie kraamzorggroep U.A. en met kraamzorg-organisaties. Hierdoor ben je ook verzekerd van professionele zelfstandige kraamzorg, bijvoorbeeld in geval ik geen kraamzorg kan verlenen door overmachtsituaties. De coöperatie kraamzorggroep U.A. en de kraamzorgorganisaties zijn lid van BO Geboortezorg en hebben contracten met alle zorgverzekeraars en zijn HKZ en WHO-UNICEF borstvoeding gecertificeerd. Heb je hier vragen over dan kun je mij altijd bellen.